top of page

תהליכים איתי 

בואו לכתוב מציאות חדשה!

Flying eagles in the mountains

AKTIV - פגישת אימון ממוקדת

תהליך־בזק חזק, אפקטיבי וממוקד.
הסשן הזה מיועד לייצר שינוי משמעותי, עמוק ועוצמתי.


בפגישה אחת (באורך של כשעה וחצי עד שעתיים), ננתח יחד את האתגר המרכזי מולו אתם ניצבים כרגע* - ויחד, נבחן איך אפשר להתחיל להתיר את הסבך הזה.

בפגישה תקבלו נקודת מבט רחבה יותר, ממעוף הציפור, תצאו עם תובנות חדשות ומשימות להמשך ("מתנות־בית"), ואתם מוזמנים כמובן להישאר איתי בקשר ולעדכן בתוצאות.

* כמובן שזה בסדר לבוא עם כמה וכמה אתגרים - אנחנו כבר נמצא יחד במה כדאי להתמקד כרגע.

Life AKTIVATION -
תהליך ליווי לחיים 1־על־1

חודש של ליווי אינטנסיבי 1־על־1:
🤝 4 מפגשים של 75־90 דקות
📖 "מתנות־בית" (משימות התקדמות)
🤳 זמינות בוואטסאפ לכל אורך התהליך

למעשה, אני זמין לכם לכל אורך הדרך שלנו -
מה שיוצר חממה אמיתית להתפתחות אישית.

Onesies
Green Typewriter
Image by Christine Roy

Business AKTIVATION -
תהליך ליווי עסקי 1־על־1

חודש של ליווי אינטנסיבי 1־על־1:
🤝 4 מפגשים של 75־90 דקות
📖 "מתנות־בית" (משימות התקדמות)
🤳 זמינות בוואטסאפ לכל אורך התהליך

כך שלמעשה, אני זמין לכם לכל אורך הדרך שלנו -
מה שיוצר חממה אמיתית להתפתחות עסקית.

bottom of page